Mackans löparkalkylator

Den här kalkylatorn låter dig översätta tider på en distans till en likvärdig prestation på en annan. Den bygger på att du är bra tränad för de distanser du jämför, vilket i praktiken gör att det är de närmaste distanserna från refererensdistansen som brukar stämma bäst. Tar du en referens från 3 000 meter och jämför med maraton kan det bli en del fel eftersom du kanske inte är uthållighetstränad för maraton. På samma sätt är en maratonlöpare inte snabbhetstränad för 1 500 meter. Se det som en indikation på vad du behöver jobba med och vilka tider du skulle kunna göra om du jobbade för det med de krav övriga distanser har. Beräkningarna är gjorda efter erfarenhet om hur löpare som är fulltränade för flera distanser presterar, medeldistanstiderna ställer förvisso lite andra krav och är mest med för att få en referenstid för träningsfarter.

Välj referensdistans:

1500 m 3000 m 5 km 10 km Halvmaraton Maraton

Fyll i aktuell tid på vald distans:

Timmar: Minuter: Sekunder: